Erik Buijs 🇳🇱

Erik Buijs doet zich gelden als een klassieke beeldhouwer die klei maakt. Zijn brokken klei zijn stoffelijke processen van zijn gedachten die zo geconstrueerd zijn dat de bronsgieter er een mal omheen kan zetten. Het werk hoeft in materiële zin niet aan meer voorwaarden te voldoen. Ze moeten functioneren in de omgeving waarvoor ze zijn gemaakt. De betekenis van het beeld wordt door Buijs nauwkeurig onderzocht en geanalyseerd op de verschillende interpretaties die worden opgeroepen. Hij staat evenmin stil bij architectuur als dat hij zijn buitensculpturen een museaal karakter geeft. Hij is noch een omgevingskunstenaar, noch een autonoom kunstenaar. Hij is een beeldend denker die uit zijn gedachten is opgestaan. Le penseur is bedacht en aan het werk gezet.