Rob Sweere πŸ‡³πŸ‡±

Over het werk van Rob Sweere.

In het werk van Rob Sweere worden de elementen van de natuur als licht, aarde, lucht en wind op verschillende manieren overgebracht op de waarnemer. Aanvankelijk presenteerde hij dit standpunt zowel op een concrete manier als symbolisch door middel van rituele handelingen die in afbeeldingen worden weergegeven. Op de foto’s. Op dat moment werden niet de acties zelf, maar een afgewogen verslag van foto’s en video’s als kunstwerk gepresenteerd. Sinds 1998 evolueerde de kunstenaar geleidelijk naar een presentatie van de actie zelf. Waar de toeschouwer aanvankelijk werd uitgenodigd om het werk alleen maar te observeren, wordt hij vanaf dit moment steeds vaker het publiek uitgenodigd om de plaats in te nemen die voorheen alleen door de kunstenaar zelf werd ingenomen. Op deze manier heeft de waarnemer de mogelijkheid om het werk op twee manieren te ervaren: door deel te nemen aan de handeling zelf of door andere betrokkenen te observeren.

Rob Sweere: β€œWat ik graag voorop stel is een ware beleving van het kunstwerk door zowel de maker als het publiek. Kunst als actualiteit. Het gaat om echte levenservaring. Kunst maken is een manier om die ervaring op te roepen en – indien mogelijk – over te brengen op anderen. Het is vergelijkbaar met een ritueel.” De ervaringen die de kunstenaar doormaakt, zijn de ervaringen die hij aan het publiek wil overbrengen. Het gaat om een ​​sublimatie van gevoelens voorbij het tastbare en hij probeert de beleving van de zintuigen zo specifiek mogelijk te vertalen. Via deze instrumenten – architecturale sculpturen – en door een zorgvuldige afbakening van een spoor stuurt hij de waarnemers in een afgemeten tempo en met een vastberaden beweging in een bepaalde richting, met als doel die ervaring te sturen.

De concepten van Rob Sweere manifesteren zich in optredens / acties van het publiek, bijvoorbeeld het Silent Sky Project#. Fotografie, videowerken, tijdelijke installaties gepresenteerd in musea & festivals en grootschalige permanente architecturale sculpturen in de openbare ruimte. Rob Sweere had tentoonstellingen en projecten in 28 landen verspreid over de hele wereld.