Kees Elffers 🇳🇱

Kees Elffers (1962) maakt kunst van stevige, harde en ruwe materialen zoals staal, hout en steen.

Zijn werk kenmerkt zich door een doorlopend onderzoek naar materialen en vormen.

Ronde vormen zoals metalen bollen komen regelmatig terug. Geplaatst in een tuin is de interactie

van het kunstwerk met de omgeving vaak van groot belang. Het ketenen van bomen is een van zijn

thema`s. Voor een Floriade ketende hij enkele bomen die tijdens de aanleg niet gekapt mochten

worden, ze kregen van hem “huisarrest“. Een ander voorbeeld van de relatie met de natuur is het

ophangen van opengebroken kooien in bomen. Wat er ontsnapt is blijft onduidelijk, maar leeft nu

ergens in het bos.