Rijk leven met kunst en natuur

In Speuld, nabij Garderen, ligt een idyllische private vrijplaats voor hedendaagse kunst verborgen naast de heidevelden. Kunstenaarsechtpaar Brigitte Boss en Arnix Wilnoudt (pseudoniem van Arnoudt Geerars) hebben hun privé woonplek, atelier en omringend landgoed getransformeerd tot een plek waar met volle teugen van kunst en natuur genoten wordt. Een eclectische harmonie van bijzondere objecten en levens. Men vindt er kunstwerken van toonaangevende makers van nu, in een boomgaard, velden en een weelderige bloementuin.

Subtiele ingrepen en monumentale installaties volgen het ritme van het landschap. Dassen en vossen jagen er tussen sculpturen. Een unieke galerie waar men zich op afspraak kan laven aan de gulle rijkdom van verbeelding.

Keuze kunstenaars.

De keuze van kunstenaars en werken is volstrekt eigenzinnig. Bekende en minder bekende makers krijgen er de kans om op de plek te reageren. Nationale en internationale talenten vinden hier een thuis voor hun werk. Abstractie, figuratie en conceptkunst krijgen er allemaal de ruimte. Het enige overkoepelende thema is de ontembare levenslust van de oprichters. Arnoudt scout op internationale kunstbeurzen, in ateliers, galeries en op internet naar kunst die deze levenslust uitdraagt. De gepresenteerde werken kunnen humoristisch zijn of bloedserieus, gracieus of grimmig, maatschappijkritisch of juist escapistisch. Uiteindelijk sluiten ze allemaal aan op het ongrijpbare maar invoelbare ideaal van de plek.

Private view.

Arnoudt neemt graag de tijd om je deelgenoot te maken van zijn belevingswereld in hun omgeving. Hij leidt bezoekers langs de werken met verhalen en anekdotes en geeft daarnaast de ruimte om te dwalen en te genieten van vergezichten en wolkenluchten. Bezinning en verbazing volgen elkaar op en stimuleren het vrije denken en dromen. Het is duidelijk dat hier gedacht wordt in mogelijkheden, niet in beperkingen. Arnoudt en Brigitte zijn zeer gehecht aan de  plek en de werken die er tentoongesteld zijn. Ze willen dit gelukkig samenleven met kunst en natuur graag overdragen. Bovendien helpt Arnoudt ook graag bij het zoeken naar het specifieke werk wat jouw leven zou kunnen verrijken. Een werk wat raakt in hoofd en hart, wat de vervulling zal zijn van een nu nog ongekend verlangen.

Een bezoek op afspraak.

Een bezoek aan TAK Art Space maak je niet met de museumjaarkaart of portemonnee in de hand geklemd maar op afspraak. Arnoudt en Brigitte zijn idealisten die de schoonheid waarmee zij zich iedere dag persoonlijk omringen graag willen delen. Ze hebben oog voor detail en goesting voor het grote gebaar. Zowel binnen als buiten is overal over nagedacht. Natuur en kunst krijgen de vrijheid maar zijn nergens vrijblijvend. Verwacht een gulle ontvangst en een prikkelende ervaring voor al uw zintuigen. De Art Space is een private ontmoetingsplek voor kunst, mens en natuur. Een dynamisch samenspel van bezinning en authentieke verwondering waarbij men al snel de tijd vergeet.

Nederlandse Tuinenstichting

Geselecteerd door de Nederlandse Tuinenstichting  www.tuinenstichting.nl  De Nederlandse Tuinenstichting streeft naar het behoud van tuinen en parken die van belang zijn qua vormgeving, beplanting, cultuurhistorisch karakter en ligging.

Vogels 79 soorten waarnemingen in en boven onze Art Space:

Koekoek, Tuinfluiter, Merel, Mus, Vink, Tjiftjaf, Vlaamse Gaai, Ekster, Goudvink, Appelvink, Kwikstaart Wit (Akkermannetje), Kwikstaart Geel, Pimpelmees, Staartmees, Koolmees, Roodborst, Bastaard Nachtegaal (Heggenmus), Boomklever, Boomkruiper, Spreeuw, Bonte Vliegenvanger, Boompieper, Houtduif, Holenduif, Wilde Eend, Nijlgans, Brandgans, Grote Lijster, Zanglijster, Koperwiek, Distelvink (Putter), Gekraagde Roodstaart, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte Specht, Groene Specht, Zwarte Specht, Steenuil, Ransuil, Grasmus, Bosuil, Kerkuil, Boeren Zwaluw, Nacht Zwaluw, Groenling, Raaf, Zwarte Kraai, Buizerd, Havik, Sperwer, Reiger, Fitis, Winterkoning, Kramsvogel, Geelgors, Zwartkop, Ringmus, Keep, Kievit, Mandarijn Eend, Kneu, Ooievaar, Torenvalk, Graspieper, Zwarte Ooievaar, Boomvalk, IJsvogel, Glanskop, Zwarte mees, Aalschover, Goudhaan(tje), Houtsnip, Boomleeuwerik, Knobbelzwaan, Fazant, Grauwe Vliegenvanger, Halsband Parkiet, Steenarend, Grasparkiet en natuurlijk onze Ajam Cemani Kippen.